چگونه می توان در هنگام تلاش برای به انجام رساندن کارها ، دچار پریشانی نشویم؟

پورنصیر | ۲ اسفند ۱۳۹۸ | جمعه, 08:00 ق.ظ
هیچ کس نمی تواند 100٪ از وقت خود را در کار بماند ، اما دائم پریشان بودن می تواند مانعی جدی برای انجام کارها به همراه ...