چگونه و چرا دچار سرگیجه می شویم؟

ناهید لاهرودی | ۵ مرداد ۱۳۹۵ | سه‌شنبه, 09:12 ق.ظ
سرگیجه حالت ناخوشایندی است که فرد احساس می کند خودش به دور اتاق و یا اتاق به دورش می چرخد. سرگیجه مشابه آنچه در حالت ...