چگونه نخستین جنگ مقدونیه آغازشد و نتیجه آن چه بود؟

پریسا ستارپور | ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 09:00 ق.ظ
رومی ها که از جاه طلبی فیلیپ پنجم پادشاه مقدونیه نگران بودند، بلافاصه پس از جنگ با کارتاژ متوجه مقدونیه شدند.فیلیپ در جنگ با کارتاژ ...