چگونه می توان یک حسابدار شد ؟

ناهید حضوری | ۱۴ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 09:08 ق.ظ
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های ...