چگونه می توان به توسعه کشاورزی کمک کرد؟

ناهید حضوری | ۲۸ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 15:55 ب.ظ
کشاورزی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و هافزایش جمعیت جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به بخش كشاورزي درجهان امروز به عنوان يكي از ...