چگونه می توانم به خانواده ام خبر مهمی بگویم؟

sweetgirl | شنبه, ۲۶ خرداد ۹۷, ۱۶:۰۰ ب٫ظ
آیا شما چیز مهمی برای اطلاع دادن به عزیزانتان دارید؟ ممکن آن خبر، آنها را خوشحال یا غمگین کند، شما باید به احساسات خانوادتان توجه ...