چگونه در خانه موی سر خود را پر پشت و درخشنده کنیم؟

پورنصیر | ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 08:00 ق.ظ
راح حل خانگی پرپشتی و درخشندگی مو موی سر بیشتر خانم های ایرانی به دلیل اینکه در طول روز مدت زیادی زیر روسری و شال است ...