چگونه متمرکز بمانیم؟

پریسا کارگر | ۳۰ تیر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 15:01 ب.ظ
مغز ما به شکلی دقیق با حواس‌پرتی هماهنگ است، به همین دلیل محیط دیجیتالی امروز به‌خصوص تمرکز کردن را سخت کرده است. حواس‌پرتی نشان می‌دهد ...