چگونه قطعات موبایل را بشناسیم؟

parisa | ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ | یکشنبه, 19:57 ب.ظ
جهت يادگيري نحوه تعمير انواع دستگاه ها از جمله تعمير موبايل، ابتدا بايستي قطعات مختلف آن دستگاه را شناخت.صفحه سبز رنگ داخل موبايل را برد ...