چگونه کسی مهندس شهرسازی می شود ؟

ناهید حضوری | ۲۰ آذر ۱۳۹۵ | شنبه, 12:16 ب.ظ
شهرسازی عبارت است از مطالعهٔ طرح‌ریزی و توسعهٔ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و ...