چگونه شاه عبّاس اوّل به قدرت رسید؟

پریسا ستارپور | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 04:00 ق.ظ
عباس میرزای صفوی در رمضان سال 978 ه.ق به هنگامی که پدرش سلطان محمّد خدابنده والی هرات بود،در این شهر به دنیا آمد.او پس از ...