چگونه سندرم استیونس جانسون و TEN ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۴ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 17:00 ب.ظ
این دو سندرم پوست و غشاهای مخاطی چشم، دهان و دستگاه تناسلی را درگیر می کنند.