چگونه همه تلاش مان را به کار بگیریم ولی فکر نتیجه نباشیم

حامد نمازی | ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | شنبه, 14:00 ب.ظ
تلاش زیاد به تنهایی سخت است، زمانی که توجهی به نتیجه ندارید این سختی بیشتر حس می شود. داشتن توقعات بیش از اندازه منجر به ...