چگونه روانپزشک می شویم ؟؟

ناهید حضوری | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 14:01 ب.ظ
روانپزشکان به تشخیص، ارزیابی، درمان و پیشگیری از اختلالات رفتاری، عاطفی و ذهنی می پردازند.