چگونه دهیاری ها نیرو جذب می کنند؟

دانشمند پاسخگو | ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | دوشنبه, 18:25 ب.ظ
براساس ماده ۱ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳۸۴/۴/۷ به کارگیری افراد در دهیاری ها به صورت استخدام موقت و به موجب قراردادی ...