چگونه در نرم افزار و برنامه نویسی امنیت برقرارکنیم؟

parisa | ۳ مرداد ۱۳۹۵ | یکشنبه, 15:09 ب.ظ
  در ادبیات مرسوم مباحث مرتبط با امنیت نرم افزار ، دیباگر ، نرم افزاری است که امکان بررسی دقیق روند اجرای یک برنامه اجرائی یا ...