چگونه در مدیریت کار و زندگی به اوج برسیم؟

پریسا کارگر | ۱ مرداد ۱۳۹۵ | جمعه, 08:17 ق.ظ
«نیاز به تمرکز در ذات مدیریت و در ذات انسان ریشه دارد. یکی از دلایل نیاز به تمرکز این است که هیچ وقت برای انجام ...