چگونه با عدم توجه در محل کار مقابله نماییم ؟

ناهید حضوری | ۱۴ آذر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 04:41 ق.ظ
اگر شما در محل کارتان به اندازه ی کافی مورد توجه نیستید و هیچ کس استعدادهای شما را نمی شناسد ، نباید افسرده بشوید . برای ...