چگونه در یک دیوان(دفتر ثبت ازدواج)می توان ازدواج کرد؟

عاطفه کریم نژاد | ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | یکشنبه, 13:01 ب.ظ
هنگامی که شما عشق زندگی خود را پیدا کرده اید ومی خواهید بقیه ی زندگی خود را با او بگذرانید،این بهترین زمان برای ازدواج شما ...