چگونه درگفتگو باهوشتر از آنچه هستیم به نظر برسیم؟

پریسا کارگر | ۳ مرداد ۱۳۹۵ | یکشنبه, 18:46 ب.ظ
  وقتی در بحثی اطلاعات کافی ندارید چه کار می کنید ؟ آیا  ساکت می مانید و یا اظهارنظرهای بی مورد می کنید ؟ شاید هم ...