چگونه داستان تولد آیفون را بدانیم؟(بخش پایانی)

دانشمند پاسخگو | ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 16:46 ب.ظ
آیفون محصولی بود که ارتباط ما با همدیگر، تکنولوژی و فرهنگ را دگرگون کرد. این مقاله، بخش نهایی داستان تولد این محصول انقلابی را روایت ...