چگونه به دنیای خواب می رویم و خواب می بینیم؟

kh hatefi | ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ | جمعه, 08:00 ق.ظ
 چگونگی خواب دیدن خواب عبارت است از عدم توانایی ارادی درکنترل محیط فیزیکی و کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً ...