چگونه تیمور و جانشینانش حکومت تیموریان را تشکیل دادند؟

پریسا ستارپور | ۵ اسفند ۱۳۹۶ | شنبه, 07:00 ق.ظ
تیمور یا تیمور لنگ یک فاتح ویرانگر بود و در نزدیکی شهر سبز در ماوراءالنهر به دنیا آمد.وی یکی از اعضای قبیله ی برلاس،یک قبیله ...