چگونه تلفن همراه در ارتباطات نقش دارد؟

parisa | ۶ مرداد ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 18:05 ب.ظ
عصر حاضر را می توان تلفیقی از ارتباطات واطلاعات دانست ، عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات ...