چگونه از چند کاری پرهیز کنیم؟

حامد نمازی | ۵ مهر ۱۳۹۸ | جمعه, 20:00 ب.ظ
چند کاری، عوض کردن مداوم وظایف با پیچیدگی های گوناگون در محل کار و منزل، به یکی از پدیده های زیان بار عصر حاظر تبدیل ...