چگونه درخت چنار پرورش داده میشود؟

سپیده نریمانی | ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | شنبه, 07:31 ق.ظ
میوه درخت چنار پس از تلقیح گل های ماده به شکل کوزه های کوچک و سبز رنگی روی نهنجی کروی شکل ظاهر می شود. پس ...