چگونه امامان برای احقاق حق تلاش می کردند و سوگند یاد می کردند؟

فریبا اصغرزاده | ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | پنج شنبه, ۲۲:۳۷ ب.ظ
سوگند از دیدگاه امامان سوگند های امامان برای احقاق حق به یکی از اصول اخلاقی امامان معصوم(ع) سوگند هایی است که در موارد مختلف به زبان ...