چگونه از جملات شرطی در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟(قسمت ۳-شرطی نوع سوم)

kh hatefi | ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ | پنج‌شنبه, 18:08 ب.ظ
از جمله شرطی زمانی استفاده می شود که انجام یک عمل یا رسیدن به یک هدف مشروط به انجام عملی دیگر یا وجود موقعیتی خاص ...