چگونه امام علی در کعبه متولد شدند؟

هانیه خان بابائی | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 10:23 ق.ظ
در سیزدهم رجب سال 30 عام الفیل، حادثه بس عجیبی رخ داد که هرگز در تاریخ بشریت سابقه نداشته و بعد از آن نیز تکرار ...