چیکار کنیم وقتی در مدرسه مسموم شدیم ؟

پورنصیر | ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | شنبه, 08:00 ق.ظ
اسهال، که حرکات مکرر و آبکی روده است، می تواند کابوس واقعی برای هر فرد باشد. غالباً در اثر عفونت دستگاه گوارش ایجاد می شود و ...