چگونه جریان سقیفه اتفاق افتاد؟(بخش اول)

هانیه خان بابائی | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 13:58 ب.ظ
سقيفه در لغت عرب به معني سايباني است ؛ شيوخ عرب را مهمان خانه اي بوده است که افراد قبيله نيز در آن جمع مي ...