چگونه جعبه ی چوبی سوخته کاری زیبایی درست کنیم؟

دانشمند پاسخگو | ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | دوشنبه, 22:00 ب.ظ
سوخته کاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت استاد ندّاف در طی حدوداً یک دهۀ فعالیت احیا ...