چگونه ۱۰ ورزش سخت و دشوار جهان را بشناسیم؟

سعید نظم خواه | ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | یکشنبه, 16:50 ب.ظ

ورزش های دیگری که به فهرست ۱۰ برترین راه پیدا نکردند، راگبی، اسکی آلپاین، چوگان، و حتی هنرهای رزمی ترکیبی(MMA) هستند که این به معنی نسبتا آسان بودن آنها نیست.