چگونه ورزش باعث بهبود بیماری ام اس می شود؟

سعید نظم خواه | ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 09:00 ق.ظ
مالتیپل اسکولوروزیس MS  یک بیماری خود ایمنی است به اینصورت که سیستم ایمنی  به غلاف های میلین پوشاننده نورون های عصبی حمله کرده و از ...