چگونه خدا را بشناسیم؟

هانیه خان بابائی | ۸ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 10:30 ق.ظ
    از معجزات الهي اين است كه ناپيداست و با وجود اين قابل پرستش و ستايش است و برخي او را پيرمرد ريش سفيدي پنداشته اند ...