چگونه در یک ناحیه محصور در خشکی خوش بگذرانیم؟

بهزاد علیرضالو | ۱۶ تیر ۱۳۹۶ | جمعه, 12:30 ب.ظ
آیا والدین و دوستانتان تصمیم گرفته اند که به ناحیه ای در اروپای مرکزی یا هر ناحیه محصور در خشکی بروند؟ آیا می دانید که ...