چگونه شیطان پس از شهادت امام حسین واکنش نشان داد؟

هانیه خان بابائی | ۱۹ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 13:38 ب.ظ
ناگاه دیدم ابری از آسمان پایین آمد که مردان بزرگوار بسیاری در آن بودند، در میان آن‌ها مردی گندمگون ماه روی بود، او با سرعت ...