چگونه واریس را با ورزش درمان کنیم؟

ناهید لاهرودی | ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 09:28 ق.ظ
واریس بیماری است که در اثر نارسایی در دریچه های سیاهرگ ها رخ می دهد و منجر به تورم و برآمدگی رگ ها خواهدشد. واریس ...