چگونه بر اثرات نامطلوب و زیان بخش اجتماعی خشک سالی پی ببریم؟

هادی بهبود | ۳ فروردین ۱۳۹۶ | پنج‌شنبه, 09:24 ق.ظ
خشک سالی در زمینه های مختلف هم اثرات زیان بخش اجتماعی و اقتصادی بر جامعه دارد و هم خسارات مالی فراوانی به درآمد ملی و ...