چگونه پروستات خود را چک کنیم؟

سمانه عابدی | ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | جمعه, 12:00 ب.ظ
آموزش چک کردن پروستات معاینه دیجیتال رکتال (DRE) یکی از روشهای اصلی است که پزشک برای بررسی پروستات از شما استفاده می کند. این پزشک است که ...