چگونه با انواع خشک سالی آشنا شویم؟

هادی بهبود | ۴ فروردین ۱۳۹۶ | جمعه, 09:25 ق.ظ
خشک سالی یک رویداد یا واقعه ی اقلیمی است که خصوصیات آن بستگی به مدت و استمرار و شدت و وسعت منطقه ی تحت تاثیر ...