چگونه هورمون کورتیزول در بدن عمل می کند؟

ناهید لاهرودی | ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ | یکشنبه, 07:42 ق.ظ
کورتیزول نوعى هورمون است که مى‌تواند هم خبر خوبى باشد و هم خبر بدى باشد. خبر خوب این است که این هورمون قسمتى از بیولوژى ...