چگونه سخنرانی را آغاز کنیم؟

نیما احمدی | ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | دوشنبه, 16:35 ب.ظ
نقطه شروع آمادگی مخاطبان می باشند، به خاطر داشته باشید این سخنرانی در مورد شما نیست در مورد آنهاست.سخنرانی را به گونه ای آغاز کنید ...