چگونه هندوانه شیرین و آبدار را شناخته و انتخاب کنیم؟

مهدی هاتفی نیا | ۵ مهر ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 11:12 ق.ظ
هندوانه ی شیرین و آبدار  بسیاری از مردم نمی توانند یک هندوانه شیرین و آبدار انتخاب کنند و فقط با ضربه زدن به هندوانه آن را ...