چگونه به کارکنان پاداش دهیم؟

Leyla AliAkbari | ۷ مرداد ۱۳۹۶ | شنبه, 08:30 ق.ظ
پاداش می تواند موجب افزایش انگیزه کارکنان شود و از راه های اساسی برای تشویق کارکنان به افزایش بهره وری می باشد. نکته ی مهم ...