چگونه دانش و حکمت، آدمی را نعمت می بخشد؟

فریبا اصغرزاده | ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ | جمعه, 12:25 ب.ظ
لقمان به پسرش گفت: ((ای پسرم! دانش و حکمت بیاموز تا شرافت یابی, آدمی را به دین رهنمون می شود و برده را بر آزاد ...