چگونه در سیل زنده بمانیم؟

بهناز زارع | ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ | یکشنبه, 16:48 ب.ظ
اقدامات قبل و بعد از سیل سیل می تواند به سرعت و با کوچک ترین هشدار در همه نقاط جهان به وجود بیاید و ناگهان باعث ...