چگونه زمین زراعی خود را آیش بندی نماییم؟

Khatibi | ۹ بهمن ۱۳۹۶ | دوشنبه, 13:00 ب.ظ
براي مديريت بهتر خاك و حفظ توان توليدي آن به طور مستمر مديريت آفات، بيماريها، علفهاي هرز و همچنين استفاده بهتر از ماشينها، نيروهاي انساني ...