چگونه با کسانی که درطول تاریخ با نظریه هایشان فیزیک و شیمی به پیشرفت سرانجامید، آشنا شویم؟

پریسا ستارپور | ۹ بهمن ۱۳۹۶ | دوشنبه, 11:00 ق.ظ
  در سده ی هفتم پیشرفت فیزیک با پیشرفت  ریاضیات رابطه ی نزدیکی داشت و تاریخ توسعه و گسترش آن به نام دکارت و گالیله و ...