چگونه کانون های بازتابی غدد مترشحه داخلی را تحریک کنیم؟

پروین حکمت | ۲ دی ۱۳۹۵ | پنج‌شنبه, 18:30 ب.ظ
غده های مترشحه مجرایی ندارند و در نتیجه هورمون های خود را مستقیما به داخل جریان خون ترشح میکنند. افرادی که تحت تعالیم آیین هندو ...